• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Báo cáo seminar của Bộ môn Toán

Thời gian: 14 giờ ngày 25/6/2015.

Tại: Phòng Chuyên đề

Báo cáo 1: "Định lý giới hạn trung tâm cho quá trình khuếch tán trong môi trường ngẫu nhiên" 

Báo cáo viên: TS. Lâm Hoàng Chương.

Nội dung tóm tắt: Báo cáo trình bày chứng minh sự tồn tại định lý giới hạn trung tâm cho quá trình khuếch tán trong môi trường ngẫu nhiên trong 1 chiều trong điều kiện độ dẫn của hệ thống chỉ là các hàm a, b đo được dương. Nếu hàm a và 1/b khả tích thì phân phối xác suất giới hạn là phân phối chuẩn thông thường, ngược lại nếu ít nhất 1 trong 2 hàm trên không khả tích thì phân phối xác suất giới hạn là phân phối chuẩn suy biến N(0,0).

Báo cáo 2: "Chặn dưới của sai số trong bài toán ước lượng phi tham số”.

Báo cáo viên: ThS. Lê Hoài Nhân

Nội dung tóm tắt: Trình bày hai vấn đề chính về bài toán ước lượng phi tham số: Thuật toán tìm chặn dưới sai số; Các định lý về chặn dưới của sai số dựa trên một số loại khoảng cách xác suất. Kết quả này được nêu trong định lý chủ yếu về chặn dưới của sai số và áp dụng kết quả này cho khoảng cách Kullback và khoảng cách Khi bình phương.

Báo cáo 3: "Toán tử Steenrod và một số tính chất".

Báo cáo viên: ThS. Phạm Bích Như.

Nội dung tóm tắt: Báo cáo định nghĩa toán tử Steenrod được xây dựng bởi William Steenrod năm 1947 và ứng dụng toán tử Steenrod lên đại số đa thức trên trường F2­­.