• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Báo cáo seminar của Bộ môn Toán

Thời gian: 13 giờ 45 phút ngày 12/5/2015.

Địa điểm: Phòng chuyên đề

Báo cáo 1:  Mô hình lan truyền phần mềm độc hại trên mạng cảm ứng không dây (WSNs)

                 * Báo cáo viên:  TS. Nguyễn Hữu Khánh            
                 Tóm tắt
   Báo cáo phân tích động lực lan truyền của các phần mềm độc hại trên mạng cảm ứng không dây (WSNs) với trường hợp các phần tử (node) được cách ly và ở trạng thái ngủ hoặc hoạt động. Mô hình lan truyền có dạng SIQR và cho bởi một hệ các phương trình vi phân phụ thuộc các tham số. Động lực của sự lan truyền được quyết định bởi giá trị ngưỡng R0. Khi R­0 < 1 thì sự lan truyền tắt dần, còn khi R0 > 1 thì sự lan truyền vẫn còn trên hệ thống. Khảo sát số được thực hiện bằng các phần mềm Mathematica và AUTO. Phân tích các tham số chỉ ra các biện pháp làm giảm sự lan truyền. 

Báo cáo 2:  Một số kết quả mới về phân tích chùm mờ của các hàm mật độ xác suất

               * Báo cáo viên: TS. Võ Văn Tài
                    Tóm tắt
   Dựa trên khoảng cách L1, bài báo đề nghị 3 thuật toán trong phân tích chùm mờ của các hàm mật độ xác suất bao gồm phương pháp thứ bậc, không thứ bậc và xác định số chùm tối ưu trong phương pháp không thứ bậc. Những ví dụ số không chỉ minh họa lý thuyết mà cón kiểm tra sự logic của các thuật toán và những ưu điểm của phương pháp đã trình bày.  
Báo cáo 3:  Sử dụng phần mềm/ngôn ngữ Matlab để nghiên cứu Toán học ứng dụng
              * Báo cáo viên:  TS. Trần Văn Lý
                Tóm tắt
   Báo cáo giới thiệu cơ bản về phần mềm /ngôn ngữ Matlab, trình bày ứng dụng của ngôn ngữ lập trình Matlab xây dựng các chương trình con M-file để người dùng có thể tự tao các hộp công cụ nghiên cứu và lập trình tạo giao diện người dùng. Sau đó, trong thư viện phong phú có sẵn của Matlab, báo cáo sẽ giới thiệu hộp công cụ tính toán số ứng dụng nghiên cứu toán cao cấp và hộp công cụ ứng dụng trong các nội dung tính toán xác suất, xử lý thống kê.