• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CHÍNH VÀ THƯỜNG XUYÊN CỦA KHOA

   1.Thông tin tuyên truyền và giáo dục chính trị tư tưởng

   Công tác chính trị tư tưởng được Ban chủ nhiệm Khoa (BCN) và toàn thể cán bộ viên chức (CBVC) trong Khoa xem là nền tảng tinh thần để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. "Đoàn kết - Ổn định – Phát triển” được xem là các tiêu chí xuyên suốt trong mọi hoạt động. Tập thể Khoa luôn tích cực thực hiện xây dựng môi trường làm việc thân thiện, năng động, kỷ luật, sáng tạo, lấy chất lượng đào tạo sinh viên làm tâm điểm, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ. Khoa luôn phấn đấu xây dựng một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, an toàn và văn minh, có nếp sống lành mạnh và có môi trường sư phạm tốt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

   Ban chủ nhiệm Khoa luôn kịp thời triển khai các văn bản của Nhà trường, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới CBVC của Khoa. BCN Khoa và các đoàn thể luôn nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, sơ kết công tác và xây dựng kế hoạch công tác hàng quí. Thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị, khuyến khích CBVC tích cực đóng góp ý kiến trong các buổi họp để xây dựng Khoa, Trường và các đoàn thể.

   Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho CBVC và sinh viên trong Khoa được chú trọng triển khai. Tăng cường công tác quản lý sinh viên, giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục an toàn giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự trường học.

   Bên cạnh đó, Khoa cũng luôn hỗ trợ và tạo điều kiện cho hoạt động của các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, phát huy tính xung kích và vai trò làm nòng cốt của các đoàn thể trong các hoạt động tập thể của Khoa; làm tốt công tác tư tưởng, tạo ý thức tôn trọng kỷ luật và nếp sống sinh hoạt lành mạnh cho sinh viên các lớp do Khoa quản lý.

   2.Công tác đào tạo đại học

   Cải tiến phương pháp giảng dạy

   Các cán bộ của Khoa không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy cho phù hợp với việc đào tạo theo học chế tín chỉ; ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; tích cực trong biên soạn giáo trình mới; chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các giáo trình được biên soạn; mua thêm tài liệu, sách tham khảo tiếng Việt và tiếng Anh bổ sung cho thư viện Khoa và tủ sách của các Bộ môn. Hầu hết các môn học đều đã có giáo trình và bài giảng với nội dung được cập nhật thường xuyên. Khai thác hệ thống E-learning trên website của Trường để cung cấp các tài liệu hỗ trợ học tập cho sinh viên. Áp dụng phương pháp dạy nêu vấn đề và hướng dẫn cho sinh viên tìm tài liệu. Sinh viên làm việc theo nhóm, viết và trình bày báo cáo các vấn đề được đưa ra. Sinh viên được khuyến khích tính chủ động sáng tạo trong học tập, được hướng dẫn cách tự học, tự giải quyết vấn đề, tự thực hiện các thí nghiệm và giảng giải kết quả thí nghiệm.

   Tăng cường cơ sở vật chất

    Ban đầu, cơ sở vật chất của Khoa được trang bị chủ yếu từ dự án viện trợ giáo dục (MHO 3) của chính phủ Hà Lan.

   Hiện nay, Khoa đã được đầu tư thêm nhiều phòng thí nghiệm mới và đang tích cực tranh thủ nguồn lực từ Trường để hoàn chỉnh cho các phòng thí nghiệm này. Từ kinh phí dự án TRIG và các dự án khác như dự án "Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm Hóa học", 02 phòng thí nghiệm (PTN) Hóa sinh đã được trang bị nội thất hoàn chỉnh, với các trang thiết bị hiện đại và đã được đưa vào sử dụng. Hai PTN này đã phục vụ đắc lực, hiệu quả cho hoạt động giảng dạy, đặc biệt là hoạt động nghiên cứu khoa học của CBVC và sinh viên trong Khoa nói chung và của Bộ môn Hóa học nói riêng.

   Khoa đã đầu tư PTN Vật lý kỹ thuật phục vụ cho công tác đào tạo từ dự án thiết bị đào tạo bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước chương trình mục tiêu quốc gia GD&ĐT. Khoa đã triển khai dự án "Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm Vật lý" với kinh phí đầu tư cho giai đoạn I (2012-2013) khoảng 1,44 tỷ đồng (tổng kinh phí đầu tư cho dự án là 7 tỷ đồng).

   Cảnh quan của Khoa cũng luôn được quan tâm sửa sang, làm đẹp để tạo môi trường làm việc và học tập tốt nhất cho CBVC và sinh viên của Khoa và Trường.

   Công tác sinh viên                                                                                  

   Công tác sinh viên được chú trọng và ngày càng hoàn thiện thông qua việc nâng cao vai trò của cố vấn học tập và chú ý giờ tự học của sinh viên. Việc lập kế hoạch học tập, đăng ký môn học, mở và xóa các lớp học phần ngày càng được quan tâm theo hướng tạo thuận lợi hơn cho sinh viên. Việc xét điểm rèn luyện càng ngày càng đi vào cụ thể và thực tế hơn. Khoa rất chú trọng công tác khuyến học, tích cực tìm kiếm các nguồn tài trợ để tăng số lượng học bổng cho sinh viên. Các vấn đề phản ảnh của sinh viên được giải quyết kịp thời thông qua nhiều kênh thông tin, qua cố vấn học tập và qua các kỳ họp lấy ý kiến sinh viên.

   3.Đào tạo sau đại học

   Hiện nay Khoa đảm nhận công tác quản lý và tham gia đào tạo 06 chương trình đào tạo Cao học bao gồm: Giải tích, Lý thuyết xác suất và thống kê, Vật lý kỹ thuật và Vật lý lý thuyết, Hoá Hữu cơ, Hoá lý thuyết và Hoá lý và Sinh thái.

   Mỗi chuyên ngành đều có cán bộ phụ trách về mặt chuyên môn giúp học viên trong việc xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa, giới thiệu danh sách giáo viên hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp.

   Trong hoạt động này, Khoa có liên kết với nhiều đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học mạnh trong nước như: Đại học quốc gia TP. HCM, Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam trong công tác giảng dạy và hướng dẫn đề tài luận văn tốt nghiệp.

   4.Hoạt động học thuật và nghiên cứu khoa học của cán bộ

   Xác định nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Khoa đã tích cực xây dựng và triển khai kế hoạch NCKH, khuyến khích các cán bộ đăng ký thực hiện các đề tài NCKH các cấp.

   Cán bộ Khoa tham gia chủ trì nhiều đề tài, chương trình, dự án nghiên cứu khoa học các cấp: chương trình KH quốc gia, đề tài KH cấp Bộ, cấp Trường và địa phương…

   Bên cạnh việc đăng ký các đề tài NCKH thì công tác báo cáo seminar cấp đơn vị cũng được cán bộ trong Khoa quan tâm thực hiện.

   Nhiều kết quả NCKH đã được công bố trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước.

   5.Hoạt động học thuật và nghiên cứu khoa học của sinh viên

   Đoàn Khoa phối hợp với các sinh viên chuyên ngành của Khoa cùng tổ chức Câu lạc Bộ Khoa học Tự Nhiên và các buổi sinh hoạt học thuật chuyên ngành. Các hoạt động học thuật này với nội dung phong phú và hình thức hấp dẫn đã thu hút đông đảo cán bộ, sinh viên tham gia.

   Bên cạnh hoạt động học thuật, được sự khuyến khích, động viên, hướng dẫn, tổ chức của Thầy, Cô, các em sinh viên đã tích cực đăng ký chủ trì nhiều đề tài NCKH cấp Trường. Nhiều kết quả NCKH của sinh viên đã được công bố trên Tạp chí Khoa học của Trường cũng như một số tạp chí uy tín khác trong nước.

   6.Công tác hợp tác quốc tế

   Gần đây, Khoa có nhiều cán bộ có trình độ cao được đào tạo ở nước ngoài trở về Khoa công tác. Nhiều cán bộ sau khi trở về nước vẫn giữ được liên lạc tốt với nơi học, từ đó tổ chức định kỳ những chuyến viếng thăm và làm việc; giới thiệu các cán bộ trong khoa xin học bổng học Thạc sĩ và Tiến sĩ.

   Hiện nay, các cán bộ trong Khoa đang học tập và có mối quan hệ công tác với nhiều trường đại học, học viện ở nhiều nước trên thế giới như: Hà Lan, Bỉ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc……

   Công tác hợp tác này góp phần nâng cao năng lực NCKH và năng lực giảng dạy của cán bộ và học tập của sinh viên, từng bước nâng cao vị thế của Khoa và góp phần nâng cao vị thế của Trường.

   7.Các hoạt động Văn hóa – Văn nghệ - Thể dục thể thao

   Cán bộ viên chức của Khoa đã tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao các cấp và đạt được một số thành tích nhất định. Đồng thời tham gia hưởng ứng các phong trào chung của Trường. Cụ thể một số hoạt động như sau:

   Khoa đã tổ chức Hội diễn văn nghệ truyền thống cấp Khoa cho sinh viên và cán bộ trong Khoa với sự tham gia của hầu hết các lớp sinh viên, chi đoàn cán bộ. Đơn vị kết nghĩa là Tiểu đoàn cảnh vệ Quân khu 9 đã góp vui bằng một số tiết mục trong hội diễn. Hội diễn đã được đông đảo cán bộ và sinh viên trong Khoa hưởng ứng, cổ vũ nhiệt tình.

   Bên cạnh các hoạt động văn nghệ, Khoa cũng tổ chức Hội thao cấp Khoa với một số môn thi đấu như: bóng đá nam sân lớn, bóng đá nữ sân mini, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, đá cầu, cầu mây, chạy việt dã (nam - nữ), cầu lông: đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam  nữ.

   Các đội tuyển của Khoa đã tham gia tập luyện và tranh tài với tinh thần đoàn kết, hăng hái, nhiệt tình. Các đội tuyển sinh viên trong Khoa được thành lập để tham gia một số môn thi đấu tại Hội thao cấp Trường và đã đạt được một số thàch tích nhất định.

   Trong những năm qua, Đoàn Khoa đã thực hiện Công trình thanh niên: “Trồng hoa trong khuôn viên Khoa” để làm đẹp cảnh quan của Khoa. Ban chấp hành Đoàn Khoa đã phân công các chi đoàn phụ trách từng khu vực. Đây là công trình được thực hiện liên tục, các lớp ra trường sẽ bàn giao lại cho các lớp năm thứ nhất để tiếp tục thực hiện. Phong trào này một mặt góp phần xây dựng và bảo vệ cảnh quan Khoa, mặt khác góp phần tích cực vào việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên.

   Nhìn chung, các phong trào văn hoá, văn nghệ và thể thao của Khoa đã và đang phát triển ngày càng phong phú hơn, thu hút được nhiều cán bộ và sinh viên tham gia. Phong trào được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Chi Bộ, Ban Chủ nhiệm Khoa, được sự tham gia tích cực của các đơn vị và Đoàn thể trong Khoa. Đa số CBVC trong Khoa là cán bộ trẻ nên tham gia các hoạt động phong trào rất hào hứng, sôi nổi, nhiệt tình.

   8.Bảo vệ an ninh trật tự, bảo hộ an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy

   Cán bộ viên chức Khoa đã nghiêm túc thực hiện tốt các quy định liên quan đến vấn đề an ninh trật tự của Khoa và của Trường.  Khoa đã thành lập Ban kiểm tra an toàn an ninh của Khoa và phân công các thành viên trong Ban thường xuyên kiểm tra xem xét hoạt động trật tự và an toàn.

   Cán bộ viên chức trong Khoa đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh các phòng thí nghiệm, phòng máy tính.

   Khoa cũng đã thành lập tổ phòng cháy, chữa cháy (PCCC) để đảm bảo hoạt động này. Khoa chủ trương lấy phòng ngừa là chính trong công tác PCCC. Tích cực, chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra.

   Hằng năm, Khoa tổ chức kiểm tra tổng thể các phương tiện PCCC đã có. Các thiết bị không còn an toàn, không đảm bảo sử dụng khi chữa cháy được đề nghị khắc phục và bảo trì hoặc đề nghị thay đổi bằng thiết bị mới.