• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Đào tạo

Khoa được Bộ giáo dục và đào tạo và Trường Đại học Cần Thơ giao nhiệm vụ đào tạo ở hai bậc học:

1.Đào tạo bậc đại học cấp bằng cử nhân các ngành: Sinh học, Hóa học (gồm chuyên ngành Hóa học và Hóa dược), Toán ứng dụng và Vật lý kỹ thuật.

2.Đào tạo bậc sau đại học cấp bằng Thạc sĩ các ngành: Giải tích, Đại số và lý thuyết số, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Vật lý kỹ thuật, Vật lý lý thuyết và vật lý toán, Hóa hữu cơ, Hóa lý và hóa lý thuyết, Sinh thái học. 

3.Ngoài ra, Khoa còn giảng dạy các học phần khoa học cơ bản (Toán, Lý, Hóa, Sinh) cho các Khoa khác trong Trường Đại học Cần Thơ, các trung tâm liên kết đào tạo.

4.Trong tương lai không xa, Khoa sẽ xin phép mở một số ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên bậc học Tiến sĩ. 

Những hướng nghiên cứu chính của Khoa đang thực hiện: 

1.Sản phẩm sinh học (Nhiên liệu sinh học, Chất hoạt động bề mặt sinh học, Dầu nhớt sinh học và Sáp bôi trơn sinh học).

2.Hóa Dược (Hóa học hợp chất tự nhiên và Tổng hợp Hoá Dược).

3.Nghiên cứu đa dạng sinh học, môi trường và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

4.Khoa học và công nghệ vật liệu với cấu trúc nano.

5.Mô hình hóa, tin học ứng dụng.

Những lĩnh vực đã nghiên cứu:

• Lý thuyết tối ưu và ứng dụng, Giải tích và ứng dụng (phương trình đạo hàm riêng…), hệ động lực, Xác xuất thống kê và ứng dụng, giảng dạy toán học hiệu quả.

• Vật liệu mới: hạt nano, dây nano và các cấu trúc nano bán dẫn, ứng dụng biến đổi wavelet trong địa vật lý, vật lý hạt, lý thuyết phổ và ứng dụng, vật lý y sinh và môi trường.

• Ứng dụng Multi-Agent để mô phỏng các quá trình, các hệ cơ sở dữ liệu, các lĩnh vực tin học ứng dụng cho đào tạo, phát triển web, mô phỏng.

• Tổng hợp một số dẫn xuất, điều chế dầu diesel sinh học, tổng hợp chất hoạt động bề mặt sinh học, tổng hợp các chất ức chế nhiều triển vọng đối với enzyme, Phối chế các hệ nhũ tương bền, Hóa dược, Giao tiếp hóa học, Khảo sát và phân lập một số hợp chất hữu cơ.

• Nghiên cứu ảnh hưởng miễn dịch và ứng dụng sinh học, Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn cố định đạm, Phân lập và khảo sát khả năng phân hủy nông dược của vi sinh vật, đa dạng sinh học.