• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

1. Trưởng Khoa: PGS.TS. Bùi Thị Bửu Huê

Phụ trách chung, công tác tổ chức cán bộ , kế hoạch và tài chính

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                      Điện thoại: 0084.2923.872.088 

 

2. Phó Trưởng Khoa: TS. Ngô Thanh Phong

Phụ trách công tác sinh viên và đào tạo đại học

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                 Điện thoại: 0084.2923.872.089

 

3. Phó Trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Thành Tiên

Phụ trách công tác thiết bị và đào tạo sau đại học.

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                       Điện thoại: 0084.2923.832.061 

 

 

 

  • Địa chỉ Khoa KHTN: Khu II, Đường 3/2, phường Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.