• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Thông báo học bổng Công ty C&J (Hàn Quốc) và học bổng Kova năm 2017

1. Thông báo học bổng Công ty C&J Hàn Quốc (xem chi tiết thông báo)
- Trị giá học bổng là khoảng 3.000.000 đồng.
- Tiêu chí xét học bổng
+ Có hoàn cảnh đặc biệ khó khăn, rất cần sự hỗ trợ đột xuất để trang trãi phần học phí ở học kỳ 2, năm học 2016-2017;
+ Có ý chí vươn lên trong học tập và rèn luyện;
Sinh viên co nhu cầu xét cấp học bổng hoàn tất hồ sơ và nộp trực tiếp tại Văn Phòng Khoa (Cô Hạnh hoặc Thầy Pha) hết buổi sáng ngày 06/4/2017 (thứ năm).

 

 2. Thông báo học bổng KOVA năm 2017 (xem chi tiết thông báo), các em sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng và giải thưởng KOVA lần thứ 15 năm 2017 theo một trong hai hạng mục "Triển vọng" và "Nghị lực" hoàn tất hồ sơ và nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/5/2017 (thứ ba).

+ Mẫu đơn đăng ký tham gia học bổng Nghị lực

+ Mẫu đơn đăng ký tham gia học bổng Triển vọng