• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Lịch học - Lịch thi Sau đại học

Thời khóa biểu mời giảng K22 (học kỳ 1, 15-16)

 

- Lớp trưởng điện thoại nhắc lại với quý thầy cô ĐHCT cho lớp nghỉ trong thời gian học môn mời giảng.

- Môn mời giảng học tại Khoa Khoa học Tự nhiên, P Chuyên đề hoặc P Hội trường. Riêng ngành Sinh thái học - P. Đa dạng sinh học (lầu 1 - dãy phía sau văn phòng Khoa)

- Lớp trưởng (hoặc anh/ chị học viên trong lớp) có mang bảng tên liên hệ văn phòng Khoa (cô Thụy) để mượn chìa khóa phòng học.

Lưu ý: - Tắc hết thiết bị điện khi học xong vào mỗi buổi học

          - Học viên không ở lại buổi nghỉ trưa trong phòng học