• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Hội đồng Bảo vệ luận văn Cao học

1. HỘI ĐỒNG BVLV THẠC SĨ HÓA LÝ THUYẾT VÀ HÓA LÝ NGÀY 18/06/2017 (2 HỌC VIÊN)

xem chi tiết Hội đồng

- Học viên tự gửi luận văn cho thành viên Hội đồng

- Học viên vào Khoa mượn phòng lúc 14h00 ngày 16/06/2017 (thứ 6), gặp trợ SĐH để hướng dẫn hoàn tất hồ sơ sau khi bảo vệ.

2. HỘI ĐỒNG BVLV THẠC SĨ VẬT LÝ LÝ THUYẾT VÀ VẬT LÝ TOÁN NGÀY 30/06/2017 (8 HỌC VIÊN)

xem chi tiết Hội đồng

- Học viên vào Khoa mượn phòng lúc 14h00 ngày 29/06/17 (thứ 5), gặp trợ lý SĐH để hướng dẫn hoàn tất hồ sơ sau khi bảo vệ.

HỌC VIÊN CHƯA XÉT TỐT NGHIỆP ĐÃ BẢO VỆ LUẬN VĂN 2015


1. Trần Thị Ngọc Dung - Giải tích - K20 - Nợ ngoại ngữ

 

 

THÔNG BÁO CHUNG

- Học viên nộp Hồ sơ và luận văn cho cô Thơ - trợ lý Sau đại học

- Học viên xem Quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường ký ngày 1/10/2015

  http://cns.ctu.edu.vn/dao-tao/sau-dai-hoc/2013-09-10-03-11-01/thong-bao?start=35

- Học viên mua túi đựng hồ sơ A4 bìa cứng (bán ở nhà sách Fahasha - 4000 đ)

- Thời gian sinh hoạt trước khi bảo vệ và cho mượn phòng: dự kiến trước thời gian bảo vệ 1 ngày.

 

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN

* THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ SÁNG TỪ 8h00 ĐẾN 10h30, CHIỀU TỪ 14h00 ĐẾN 16h30

Hồ sơ gồm:http://cns.ctu.edu.vn/dao-tao/sau-dai-hoc/bieu-mau <10) Mẫu 1 Hồ sơ BVLV Thạc sĩ (HV)>

1) Bản sao chứng chỉ Triết học, ngoại ngữ (không công chứng - kèm theo bản chính để đối chiếu)

2) Bản sao Quyết định giao đề tài (không công chứng)

3) 2 tấm hình 3 X 4

4) Bảng điểm Bổ sung kiến thức đối với học viên tốt nghiệp đại học ngành gần (từ k22)

Học viên gửi mail file word " Giấy đề nghị bảo vệ luận văn Thạc sĩ - đã đánh máy đầy đủ thông tin học viên" cho Trợ lý Sau đại học ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) "

Lưu ý:

- Học viên tải Mẫu mới tại web Khoa Khoa học Tự nhiên.