• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Hội đồng Bảo vệ luận văn Cao học

THÔNG BÁO CHUNG

- Học viên nộp Hồ sơ và luận văn cho cô Thơ - trợ lý Sau đại học

- Học viên xem Quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường ký ngày 1/10/2015

  http://cns.ctu.edu.vn/dao-tao/sau-dai-hoc/2013-09-10-03-11-01/thong-bao?start=35

- Học viên mua túi đựng hồ sơ A4 bìa cứng (bán ở nhà sách Fahasha - 4000 đ)

- Thời gian sinh hoạt trước khi bảo vệ và cho mượn phòng: dự kiến trước thời gian bảo vệ 1 ngày.

 

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN

* THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ SÁNG TỪ 8h00 ĐẾN 10h30, CHIỀU TỪ 14h00 ĐẾN 16h30

Hồ sơ gồm:http://cns.ctu.edu.vn/dao-tao/sau-dai-hoc/bieu-mau <10) Mẫu 1 Hồ sơ BVLV Thạc sĩ (HV)>

1) Bản sao chứng chỉ Triết học, ngoại ngữ (không công chứng - kèm theo bản chính để đối chiếu)

2) Bản sao Quyết định giao đề tài (không công chứng)

3) 2 tấm hình 3 X 4

4) Bảng điểm Bổ sung kiến thức đối với học viên tốt nghiệp đại học ngành gần (từ k22)

Học viên gửi mail file word " Giấy đề nghị bảo vệ luận văn Thạc sĩ - đã đánh máy đầy đủ thông tin học viên" cho Trợ lý Sau đại học ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) "

Lưu ý:

- Học viên tải Mẫu mới tại web Khoa Khoa học Tự nhiên.

1. HỘI ĐỒNG BVLV THẠC SĨ LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN HỌC NGÀY 22/08/2017

(7 học viên)

xem chi tiết Hội đồng

- Học viên vào Khoa mượn phòng lúc 14h00 ngày 21/08/17 (thứ 2), gặp trợ lý SĐH để hướng dẫn hoàn tất hồ sơ sau khi bảo vệ.

 

2. HỘI ĐỒNG BVLV THẠC SĨ HÓA LÝ THUYẾT VÀ HÓA LÝ - Dự kiến ngày 23/08/2017

xem chi tiết

 

3. HỘI ĐỒNG BVLV SINH THÁI HỌC - Dự kiến ngày 24/08/2017

xem chi tiết

HỌC VIÊN CHƯA XÉT TỐT NGHIỆP ĐÃ BẢO VỆ LUẬN VĂN 2015


1. Trần Thị Ngọc Dung - Giải tích - K20 - Nợ ngoại ngữ

 

HỌC VIÊN CHƯA XÉT TỐT NGHIỆP ĐÃ BẢO VỆ LUẬN VĂN THÁNG 06/2017

Ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán. Lý do: Nợ Chứng chỉ Triết học

1. Huỳnh Thị Mỹ Xuyên - K22

2. Nguyễn Thị Quế Trinh - K22

3. Nguyễn Thị Hương - K22

4. Nguyễn Nhựt Tuấn Hùng - K22

5. Trương Hữu Nghị - K22

HỌC VIÊN CHƯA XÉT TỐT NGHIỆP ĐÃ BẢO VỆ LUẬN VĂN THÁNG 08/2017

Ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán. Lý do: Nợ Chứng chỉ Triết học

1. Huỳnh Ngọc Trước - K22

2. Nguyễn Phương Dung - K22

3. Lê Thu Thủy - K22

4. Phan Hữu Dĩnh - K22

5. Phạm Thị Trang - K22

6. Nguyễn Thành Công - K22