• Xin chào, Khách Đăng nhập 

Hội đồng Bảo vệ luận văn Cao học

HỌC VIÊN CHƯA XÉT TỐT NGHIỆP ĐÃ BẢO VỆ LUẬN VĂN 2015


1. Trần Thị Ngọc Dung - Giải tích - K20 - Nợ ngoại ngữ

 

 

THÔNG BÁO CHUNG

- Học viên nộp Hồ sơ và luận văn cho cô Thơ - trợ lý Sau đại học

- Học viên xem Quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường ký ngày 1/10/2015

  http://cns.ctu.edu.vn/dao-tao/sau-dai-hoc/2013-09-10-03-11-01/thong-bao?start=35

- Học viên mua túi đựng hồ sơ A4 bìa cứng (bán ở nhà sách Fahasha - 4000 đ)

- Thời gian sinh hoạt trước khi bảo vệ và cho mượn phòng: dự kiến trước thời gian bảo vệ 1 ngày.

 

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN

* THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ SÁNG TỪ 8h00 ĐẾN 10h30, CHIỀU TỪ 14h00 ĐẾN 16h30

Hồ sơ gồm:http://cns.ctu.edu.vn/dao-tao/sau-dai-hoc/bieu-mau <10) Mẫu 1 Hồ sơ BVLV Thạc sĩ (HV)>

1) Bản sao chứng chỉ Triết học, ngoại ngữ (không công chứng - kèm theo bản chính để đối chiếu)

2) Bản sao Quyết định giao đề tài (không công chứng)

3) 2 tấm hình 3 X 4

Học viên gửi mail file word " Giấy đề nghị bảo vệ luận văn Thạc sĩ - đã đánh máy đầy đủ thông tin học viên" cho Trợ lý Sau đại học ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) "

Lưu ý:

- Học viên tải Mẫu mới tại web Khoa Khoa học Tự nhiên.

TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN

1. Tổ chức BVLV ngành Giải tích ngày 23/10/2016

    Họp trước khi bảo vệ luận văn 14h00 ngày 21/10/16

    xem hội đồng

2. Tổ chức BVLV ngành Lý thuyết xác suất và TKTH ngày 30/10/2016

    Họp trước khi bảo vệ luận văn 14h00 ngày 28/10/16

    xem hội đồng

3. Tổ chức BVLV ngành Vật lý lý thuyết và VLT ngày 29/10/2016

    Họp trước khi bảo vệ luận văn 14h00 ngày 28/10/16

    xem hội đồng

4. Tổ chức BVLV ngành Hóa hữu cơ ngày 23/10/2016

    Họp trước khi bảo vệ luận văn 14h00 ngày 21/10/16

    xem hội đồng

5. Tổ chức BVLV ngành Hóa lý thuyết và hóa lý ngày 22/10/16

    Họp trước khi bảo vệ luận văn 14h00 ngày 21/10/16

    xem hội đồng

6. Tổ chức BVLV ngành Sinh thái học ngày 30/10/2016

    Họp trước khi bảo vệ luận văn 14h00 ngày 28/10/16

    xem hội đồng