• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Thông báo

CV trường ĐHCT và Khoa Khoa học Tự nhiên

* CÔNG VĂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VÀ KHOA SAU ĐẠI HỌC

   1) Triển khai phần mềm quản lý Sau đại học 2013

   2) Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ 2009 (hết hiệu lực)

   2*) Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ ký ngày 1-10-2015

   3) Điều 19. Luận văn Thạc sĩ (HV chỉ được xét tốt nghiệp khi đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ trong Quyết định này)

      - CV này vẫn còn hiệu lực - phản hồi từ Khoa Sau đại học

   4) Công văn đào tạo về việc thực hiện quản lý công tác đào tạo thạc sĩ

   5) Đề cương Anh văn theo chuẩn B1 (đề cương thi viết Hội đồng đánh giá ngoại ngữ)

   6) Đề cương Pháp văn theo chuẩn B1

   7) CV kế hoạch giảng dạy học kỳ 1 năm 2013 - 2014

   8) Kế hoạch đăng ký học phần Sau đại học    

  9) Quyết định phó trưởng Khoa - Khoa Sau đại học

  10) CV phân công nhiệm vụ của BCN Khoa Sau đại học 2013

  11) Thời khoá biểu giảng dạy học kỳ 1 (2013-2014)

  12) CV cho phép tuyển sinh ngành thạc sĩ Hoá lý thuyết và hoá lý

  13) CV số 1255 V/v gửi danh sách miễn ngoại ngữ đầu ra của HV cao học 10/7/2013

  14) CV số 1259 V/v xét tốt nghiệp cho học viên cao học 12/7/2013

  15) TB số 1149 V/v phát chứng chỉ ngoại ngữ B1, B2

  16) Số 1467 V/v cho điểm luận văn Thạc sĩ 15/8/13

  17) Số 1494 học viên k16 hết hạn học tập

  18) Số 1477 v/v giảng dạy chương trình bồi dưỡng chuyên môn tiền tiến sĩ

  19) CV số 1231 miễn đầu ra ngoại ngữ   trang 2

  20) QĐ thay đổi phụ trách chuyên ngành

  21) CV 1945 trình tự ra quyết định hội đồng xét duyệt đề cương/ bảo vệ luận văn thạc sĩ

  22) Số 2285 v/v xác nhận liên quan đến học viên SĐH

  23) BB nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ tại trường ĐHCT

  24) Mức thu bảo vệ đề cương và bảo vệ luận văn lần 2 đối với học viên cao học

* CÔNG VĂN KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  1) Các Quy trình quản lý Sau đại học 2013