• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Thông báo

Danh sách hướng nghiên cứu và ứng dụng của k21

xem chi tiết

File này được xuất ra từ hệ thống trường. Học viên kiểm tra lại tài khoản xem điểm cá nhân. Phản hồi cho This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nếu có sai sót.

 

 

 

Anh văn B1, B2

xem chi tiết

Thông báo thu học phí bổ sung (học lại, học lớp thứ 7, chủ nhật)

http://gs.ctu.edu.vn/?p=3436

Thông báo thu học phí lần 2 24-02-2016

Quyết định xóa tên học viên K21 và K22

xem chi tiết (thang 10)

Quyết định của học viên - 2015

QUYẾT ĐỊNH THỜI GIAN HỌC

- Quyết định hết thời gian học tập của học viên k19 ngày 20-08-2015

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP

- Quyết định tốt nghiệp số 3001 ngày 26-08-15