• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Thông báo

Thông báo lớp bồi dưỡng tiền tiến sĩ

xem chi tiết

Phiếu đăng ký

Danh sách học viên cao học và nghiên cứu sinh còn nợ học phí trễ hạn, học lại, học ngoài giờ

Học phí học lại, học ngoài giờ

Học phí trễ hạn

Học phí học kỳ 2 (15-16), thứ 7 - chủ nhật, học lại

Nộp chứng chỉ ngoại ngữ

Kính gởi anh chị học viên các khóa
 
Căn cứ Điểm c, Khoản 9, Điều 19, Chương IV Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ 
Cuối mỗi học kỳ, vào ngày cuối của tháng 5 và tháng 12 hàng năm đơn vị quản lý đào tạo lập danh sách HV được xét hoàn thành ngoại ngữ đầu ra chuyển về Khoa Sau đại học (có kèm theo bản sao chứng chỉ ngoại ngữ) để hoàn tất thủ tục xét hoàn thành cho HV. Kết quả xét hoàn thành ngoại ngữ sẽ được đưa lên hệ thống quản lý của Trường trong tháng 1 và tháng 6 hàng năm.
 
Anh chị nào đã hoàn thành ngoại ngữ đầu ra thì nộp chứng chỉ về văn phòng Khoa cho trợ lý Sau đại học trong thời gian sớm nhất để tránh trường hợp hết hạn.

 

Trân trọng.
 

Quyết định xóa kết quả học tập của học viên

Quyết định 1062 ngày 19-04-2016