• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Thông báo

DS các môn có hướng dẫn phương pháp thí sinh tự ôn tập tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2017

xem chi tiết

Quyết định xóa kết quả học tập học viên

xem chi tiết

CV miễn học phần Triết học

xem chi tiết

Bổ sung kiến thức 2017 đợt 1

xem chi tiết

Danh sách dự kiến xóa tên k19 do hết thời gian đào tạo

xem chi tiết

Quyết định