• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Thông báo

CV hướng dẫn Kế hoạch học tập 2017 đợt 1

xem chi tiết

Khóa học bổ sung kiến thức năm 2017 đợt 2

xem chi tiết

Kết quả trúng tuyển Sau đại học đợt 1 năm 2017

Kết quả trúng tuyển

Thông báo nhận giấy báo trúng tuyển

DS các môn có hướng dẫn phương pháp thí sinh tự ôn tập tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2017

xem chi tiết

Thông báo thi kết thúc học phần Triết học HK 1 (16-17)

xem chi tiết

Phòng thi