• Xin chào, Khách Đăng nhập 

Thông báo

DS các môn có hướng dẫn phương pháp thí sinh tự ôn tập tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2017

xem chi tiết

Thông báo thi kết thúc học phần Triết học HK 1 (16-17)

xem chi tiết

Phòng thi

Quyết định xóa kết quả học tập học viên

xem chi tiết

Kết quả thi học phần Triết học ngày 12/11/16

xem chi tiết

Danh sách học viên nợ học phí tháng 12/2016

xem chi tiết