• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

 MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

 ------------

 

Đào tạo các nhà khoa học có trình độ chuyên sâu trong lãnh vực chuyên ngành Vật lý, có khả năng làm việc và nghiên cứu độc lập, khả năng định hướng và phân phối các hoạt động nghiên cứu, áp dụng kiến thức của chuyên ngành Vật lý, phục vụ cho sự phát triển của khoa học kỹ thuật.

Mục tiêu cụ thể là cung cấp các kiến thức để vừa bảo đảm nâng cao vừa mang tích thiết thực và cập nhật sao cho người học được trang bị những kiến thức đáp ứng được các nhu cầu đòi hỏi chuyên sâu trong nghiên cứu khoa học và thực tế sản xuất. Người học được học các kỹ năng trong việc mô phỏng các bài toán Vật lý và Kỹ thuật trên máy tính giúp cho việc tìm kiếm các thông số tối ưu cho thực nghiệm, cũng như cung cấp những thông tin về các vấn đề mà thực nghiệm chưa thực hiện được đang được áp dụng rộng rãi ở trong và ngoài nước. Các kỹ năng được học sẽ giúp người học phát huy ưu thế của những nhà vật lý thực nghiệm là vừa hiểu biết sâu về vật lý, vừa năm vững kỹ thuật, có khả năng thích ứng cao đồng, thời có khả năng phục vụ tốt trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật tiên tiến và hoạt động giảng dạy.

 

TT

MSHP

Tên học phần

Số
tín
chỉ

Bắt
buộc

Tự
chọn

Số
tiết
LT

Số
tiết
TH

Số tiết
thực tập
ngoài
trường

Học
kỳ
mở

 

 

I. Học phần Điều kiện

4

4

 

 

 

 

 

1

ML601

Triết học

4

X

 

 

 

 

I, II

2

 

Anh văn (Theo quy định chung)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Học phần cơ sở

12

8

4

 

 

 

 

3

TN601

PP nghiên cứu khoa học

2

X

 

30

 

 

I

4

TN663

Phương trình toán lý

3

X

 

45

 

 

I

5

TN664

Tin học ứng dụng

3

X

 

30

30

 

I

6

TN665

Vật lý chất rắn

4

 

X

60

 

 

I

7

TN666

Lý thuyết hệ nhiều hạt

4

 

X

60

 

 

I

8

TN667

Điện động lực học lượng tử

4

 

X

60

 

 

I

 

 

III. Học phần chuyên ngành

28

19

9

 

 

 

 

9

TN668

Cơ học lượng tử

3

X

 

45

 

 

I

10

TN669

Vật lý thống kê

3

X

 

45

 

 

I

11

TN670

Lý thuyết chất rắn

3

X

 

45

 

 

I

12

TN671

Lý thuyết trường lượng tử

3

X

 

45

 

 

II

13

TN672

Vật lý năng lượng cao

4

X

 

45

 

30

II

14

TN673

Phương pháp hàm Green

3

X

 

45

 

 

II

15

TN674

Lý thuyết nhóm

3

X

 

45

 

 

II

16

TN675

Nhập môn vật lý siêu dẫn

3

 

X

45

 

 

II

17

TN676

Mẫu chuẩn

3

 

X

45

 

 

II

18

TN677

Quang lượng tử

3

 

X

45

 

 

II

19

TN678

Cơ sở vật lý của hệ thấp chiều

3

 

X

45

 

 

II

20

TN679

Các phương pháp mô phỏng vật lý

3

 

X

45

 

 

II

 

 

IV. Học phần tốt nghiệp

10

 

10

 

 

 

 

21

TN900

Luận văn tốt nghiệp

10

 

X

 

 

 

II

22

TN898

Tiểu luận tốt nghiệp 1

5

 

 

 

 

 

II

23

TN899

Tiểu luận tốt nghiệp 2

5

 

 

 

 

 

II

 

 

TỔNG CỘNG

54

33

21