• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

TT

Tên ngành – chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp 

Chỉ tiêu dự kiến

Điểm trúng tuyển

xét tuyển

năm 2016

1

Sinh học

52420101

- Toán, Hóa, Sinh (B00)

55

18,00

2

Hóa học

52440112

- Toán, Lý, Hóa (A00)

60

15,00

- Toán, Hóa, Sinh (B00)

3

Hóa dược

52720403

- Toán, Lý, Hóa (A00)

- Toán, Hóa, Sinh (B00)

60

(Mới)

4

Toán ứng dụng

52460112

- Toán, Lý, Hóa (A00)

60

15,00

5


Vật lý kỹ thuật

52520401

- Toán, Lý, Hóa (A00)

50

17,50

- Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)