• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Thông báo nhận Quyết định tốt nghiệp Đợt 2 năm 2017

Lưu ý: Khi nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp sinh viên đem theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên và thực hiện theo hai bước sau:
Bước 1: Xem trên danh sách đính kèm số thứ tự và báo với người phát Quyết định số thứ tự của mình.
Bước 2: Liên hệ Văn Phòng Khoa để nhận Giấy quyết định tốt nghiệp trong thời gian như thông báo trên. Không giải quyết các trường hợp nhận dùm.
Những sinh viên có tên trong danh sách nợ Trung Tâm Học Liệu, Mekong, Tài vụ, ... thì tiến hành làm thanh toán để được nhận Giấy quyết định.

Danh sách tốt nghiệp đợt 2 còn nợ Phòng Công tác Sinh viên và Trung tâm Học liệu

Mẫu thanh toán cá nhân