• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Trường THCS & THPT Hồng Hà có nhu cầu tuyển dụng Giáo viên như sau:

1. Toán ( 3 giáo viên)
2. Lý, Hóa ( 4 giáo viên)
3. Sinh ( 2 Giáo viên)
4. Tiếng Anh ( 3 giáo viên)