• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp Lần 1 Đợt 1 năm 2017

Thời gian nhận bằng tốt nghiệp chính thức Lần 1 Đợt 1 năm 2017 từ ngày 27/02/2017 đến 07/04/2017.

Lưu ý: Sinh viên đem theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có dán ảnh (Không nhận dùm) và Giấy quyết định tốt nghiệp liên hệ Phòng Đào tạo để nhận bằng tốt nghiệp chính thức.