• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Danh sách sinh viên Khóa 38 bị kỷ luật với hình thức Khiển trách vì không nộp bằng tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương để kiểm tra