• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Kết quả xét học bổng Đạm Cà Mau năm 2015
Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau phối hợp với nhà trường tổ chức lễ phát học bổng theo kế hoạch sau:
   - Thời gian:  từ 14 giờ 45, ngày 19/10/2015;
   - Địa điểm: Hội trường Khoa Nông nghiệp & SHƯD.