• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

 

Thông báo thời gian lao động cho các sinh viên Khóa 41

 

Thời gian: Tập trung ở sảnh Khoa Khoa học Tự nhiên lúc 7h30 ngày 27/9/2015.

Khu vực phân chia lao động như sau:

STT

Khu Vực Lao Động

Công Việc

Lớp Phụ Trách

Dụng cụ

1.

Bộ môn Vật lý và các phòng thí nghiệm

Vệ sinh văn phòng Bộ môn và phòng thí nghiệm

- Vật lý kỹ thuật K41 ( 62SV)

 

Mỗi chi Đoàn cần chuẩn bị: 4 Cái xô, 6 cây chổi, dẻ lau càng nhiều càng tốt.

2.

Bộ môn Hóa và các phòng thí nghiệm.

Vệ sinh văn phòng Bộ môn và phòng thí nghiệm

- Hóa học 1 K41 (66 SV)

(Lớp Cô Bạch cố vấn)

3.

Bộ môn Sinh học, các phòng thí nghiệm và thư viện.

Vệ sinh văn phòng Bộ môn, phòng thí nghiệm sinh học và thư viện khoa.

- Sinh học K41 (50 SV)

(Lớp Cô Thảo cố vấn)

4.

Bộ môn Toán

Vệ sinh văn phòng Bộ môn

 

- Toán ứng dụng 2 K41 (32SV)

(Lớp Cô Xuân cố vấn)

5.

Dãy nhà học KH

206/KH

- Hóa học 2 K41 (60 SV)

(Lớp Thầy Duy cố vấn)

Mỗi chi Đoàn cần chuẩn bị: 6 Cái xô, 6 cây chổi, 4 đồ hốt rác, 2 cây lau nhà, dẻ lau càng nhiều càng tốt.

6.

207/KH

7.

208/KH

8.

209/KH

- Toán ứng dụng 1 K41 (32 SV)

(Lớp Thầy Tùng cố vấn)

9.

210/KH