• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Số ghế ngồi của các Tân cử nhân dự Lễ tốt nghiệp năm 2015

Số ghế ngồi Tân cử nhân tốt nghiệp đạt Giỏi, Xuất sắc và Thủ Khoa ngành

Sơ đồ Hội trường Lớn Khu II - Trường Đại học Cần Thơ

Nhắc lại thông báo số 2

THÔNG BÁO SỐ 2

(Lễ tốt nghiệp năm 2015)

 

1. Khoa Khoa học Tự nhiên chính thức tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2015

Thời gian:     13h30 ngày 26 tháng 9 năm 2015

Địa điểm:      Hội trường lớn khu 2, Đại học Cần Thơ.

2. Khoa trân trọng kính mời quý phụ huynh các sinh viên tốt nghiệp đến dự lễ tốt nghiệp. Sinh viên nhận thư mời tại văn phòng khoa Khoa học Tự nhiên từ thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2015.

3. Sinh viên tốt nghiệp xem vị trí chỗ ngồi trong buổi lễ tại Website khoa Khoa học Tự nhiên ngày 22 tháng 9 năm 2015.

4. Sinh viên dự lễ nhận lễ phục

Thời gian:     08h00 đến 10h00 ngày 26 tháng 9 năm 2015.

Địa điểm:      Hội trường lớn khu 2, Đại học Cần Thơ.

Khi đi mang theo chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe còn hiệu lực để thế chấp mượn lễ phục và nhận lại ngay khi hoàn trả lễ phục (Đóng phí đăng ký mượn lễ phục: 40.000 đồng trong đó tiền thuê lễ phục là 30.000 đồng và tiền chụp ảnh trên Lễ đài là 10.000 đồng). Sinh viên hoàn trả lễ phục đầy đủ, đúng giờ. Nếu không hoàn trả đúng thời gian quy định sinh viên sẽ phải nộp thêm tiền theo số buổi trễ hạn trả tương ứng.

Lưu ý: Sinh viên không mặc lễ phục thì không được nhận bằng trên lễ đài.

5. Sinh hoạt trước khi dự lễ

            Tất cả sinh viên đăng ký dự lễ sẽ tập trung để Ban tổ chức lễ sinh hoạt khi nhận bằng:

Thời gian:     10h00 Sáng ngày 26 tháng 9 năm 2015.

Địa điểm:      Phòng 103/KH.

 

 

                                                                     BTC. Lễ tốt nghiệp năm 2015

            Khoa Khoa học Tự nhiên