• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

THÔNG BÁO

(Lễ tốt nghiệp năm 2015)

 

 1. Khoa Khoa học Tự nhiên dự kiến tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2015:

  Thời gian: 13 giờ 30 ngày 26 tháng 9 năm 2015

  Địa điểm: Hội trường lớn khu 2, Đại học Cần Thơ.

 2. Sinh viên tốt nghiệp đăng ký dự lễ đến hết ngày 18 tháng 9 năm 2015 cho lớp trưởng, đối với sinh viên khóa 36 trở về trước liên hệ văn phòng Khoa đăng ký dự lễ hoặc đăng ký qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ghi đầy đủ thông tin: MSSV, Họ và tên, Chuyên ngành, Số điện thoại).

  Đến hết thời gian đăng ký, Ban tổ chức sẽ tiến hành xếp chỗ ngồi cho các sinh viên dự lễ. Mọi sự chậm trễ trong đăng ký sẽ không được giải quyết.

Sinh viên tốt nghiệp xem vị trí chỗ ngồi trong buổi lễ tại Website khoa Khoa học Tự nhiên ngày 23 tháng 9 năm 2015.

 3. Sinh viên dự lễ nhận lễ phục:

  Thời gian: 08giờ00 đến 10giờ00 ngày 26 tháng 9 năm 2015.

  Địa điểm: Hội trường lớn khu 2, Đại học Cần Thơ.

  Khi đi mang theo chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe (Đóng phí đăng ký mượn lễ phục: 40.000 đồng). Sinh viên không mặc lễ phục thì không được nhận bằng trên lễ đài.

 4. Sinh hoạt trước khi dự lễ:

  Tất cả sinh viên đăng ký dự lễ sẽ tập trung để ban tổ chức lễ sinh hoạt khi nhận bằng:

  Thời gian: 17 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2015.

  Địa điểm: Phòng 103/KH.

BTC. Lễ tốt nghiệp năm 2015

Khoa Khoa học Tự nhiên