• Xin chào, Khách Đăng nhập 

Bộ môn Toán được thành lập năm 1996 với 7 thành viên ban đầu được chọn từ các bộ môn Giải tích, Đại số và Hình học của Khoa Toán – Lý cũ. Hiện nay, bộ môn gồm có 22 cán bộ, trong đó có  1 Phó Giáo sư, 5 Tiến sĩ , 2 Nghiên cứu sinh, 14 Thạc sĩ.

Ban chủ nhiệm bộ môn gồm: 1 trưởng bộ môn phụ trách chung, 1 phó bộ môn phụ trách về đào tạo và nghiên cứu khoa học, 1 phó bộ môn phụ trách về cơ sở vật chất,  nhân sự và sinh viên, 1 thư ký trưởng bộ môn.

Bộ môn được chia thành 2 tổ chuyên ngành gồm

- Tổ chuyên ngành Giải tích và Đại số. 

- Tổ chuyên ngành Xác suất và Thống kê.

  • Bộ môn Toán đảm nhận các nhiệm vụ

- Giảng dạy các môn Toán cao cấp và Xác suất thống kê cho các ngành Luật, Kinh tế, Thủy sản, Nông nghiệp, Kỹ thuật ở giai đoạn đại cương. 

- Giảng dạy các môn Toán cho các chương trình cao học của các khoa Sư phạm, Công nghệ thông tin và truyền thông.

- Đào tạo và quản lý bậc đại học ngành Toán Ứng dụng.

- Đào tạo và quản lý cao học các chuyên ngành Toán Giải tích và Xác suất - Thống kê

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Thống kê và Mô hình toán học.

  • Mục tiêu đào tạo

          Bậc đại học: Đào tạo cử nhân Toán ứng dụng có năng lực chuyên môn vững vàng để có thể làm việc tốt trong các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh... cần đến các kiến thức về toán và thống kê. Trang bị cho người học hệ thống kiến thức cơ bản về toán, cơ sở toán cho các ngành toán ứng dụng (đặc biệt là thống kê) ở trình độ đại học. Đồng thời, chú trọng đến các kỹ năng thực hành cần thiết nhằm giúp cho sinh viên có khả năng giải quyết các bài toán và thực hiện các thống kê trong thực tế. 

        Bậc cao họcĐào tạo Thạc sĩ Toán học có năng lực chuyên môn tốt trong các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu. Trang bị cho người học các kiến thức chuyên sâu và hiện đại về toán học. Từ các kiến thức nhận được  học viên có thể tự nghiên cứu, nâng cao kiến thức chuyên môn trong giảng dạy và có thể học tiếp ở bậc tiến sĩ.

  • Các chương trình hợp tác

- Chương trình PUF với Đại học O'learn, Pháp. 

- Dự án DREAM về biến đổi khí hậu hợp tác với Viện nghiên cứu phát triển IRD (Pháp).

- Dự án kết hợp với nhóm DREAM và đại học Kyoto (Nhật) dự báo biến đổi khí hậu và thảm họa.

- Chương trình hợp tác với Đại học Toulouse (Pháp) về Thống kê. 

- Chương trình hợp tác với Đại học Colorado (Mỹ) về nghiên cứu Thống kê.

- Chương trình hợp tác với National Central University (Taiwan) về nghiên cứu khoa học và trao đổi sinh  

   viên.

 

Tin Bộ môn Toán
06 13, 2017

Báo cáo seminar Bộ môn Toán học ngày 16/6/2017

chuyên mục Thông báo viết bởi Kim Thụy
Thời gian: 14 giờ ngày 16/6/2017 Địa điểm: Phòng 206 Khoa Khoa học Tự nhiên 1. PGS.TS.… Xem chi tiết
11 30, 2016

Báo cáo seminar Bộ môn Toán ngày 05/12/2016

chuyên mục Thông báo viết bởi Kim Thụy
BÁO CÁO SEMINAR BỘ MÔN TOÁN Thời gian: 14giờ, thứ hai ngày 05/12/2016 Địa điểm: Phòng… Xem chi tiết
09 29, 2016

Báo cáo seminar Bộ môn Toán ngày 03/10/2016

chuyên mục Thông báo viết bởi Kim Thụy
Tên báo cáo: Khảo sát sự khả vi cấp hai của ánh xạ nhiễu bài toán tối ưu có tham số Báo… Xem chi tiết
12 10, 2015

Báo cáo semeninar của Bộ môn Toán ngày 14/12/2015

chuyên mục Thông báo viết bởi Kim Thụy
Báo cáo seminar của Bộ môn Toán ngày 14/12/2015 Thời gian: 14 giờ ngày 14/12/2015. Địa… Xem chi tiết
12 03, 2015

Báo cáo semeninar của Bộ môn Toán ngày 07/12/2015

chuyên mục Thông báo viết bởi Kim Thụy
SEMINAR CỦA BỘ MÔN TOÁN Thời gian: 14 giờ phút ngày 07/12/2015. Địa điểm: Phòng Chuyên… Xem chi tiết