• Xin chào, Khách Đăng nhập 

GIỚI THIỆU BỘ MÔN

 

Bộ môn Hóa Học - Khoa Khoa Học Tự Nhiên được thành lập từ năm 1996 cùng với sự ra đời của Khoa Khoa Học (nay là Khoa Khoa Học Tự Nhiên). Từ ngày thành lập đến nay, Bộ môn Hóa Học đã phát triển không ngừng về mọi mặt. Hiện Bộ môn có 23 cán bộ giảng dạy trong đó có 1 Phó Giáo sư, 4 Tiến sĩ, 14 Thạc sĩ (trong đó có 6 cán bộ đang là nghiên cứu sinh ở Bỉ, Hàn Quốc và Úc), 4 Cử nhân và 5 nhân viên phục vụ thí nghiệm.

 Bộ môn có 2 tổ chuyên môn:

  • Tổ chuyên môn Hóa lý - Hữu cơ
  • Tổ chuyên môn Vô cơ - Phân tích

Bộ môn có nhiệm vụ đào tạo hai chuyên ngành Cử nhân và hai chương trình Thạc sĩ:

  • Cử nhân Hóa học
  • Cử nhân Hóa dược
  • Thạc sĩ Hóa hữu cơ
  • Thạc sĩ Hóa lý và Hóa lý thuyết

 Bên cạnh công tác đào tạo thì công tác nghiên cứu khoa học cũng được đẩy mạnh. Các hướng nghiên cứu chính bao gồm:

  • Các sản phẩm sinh học (nhiên liệu sinh học, chất hoạt động bề mặt sinh học, dầu nhờn sinh học)
  • Hóa học các hợp chất tự nhiên
  • Tổng hợp hóa dược
  • Xây dựng các quy trình phân tích hiện đại ứng dụng trong phân tích dược phẩm, thực phẩm,...

 

 

Tin Bộ môn Hóa học
06 27, 2017

Báo cáo seminar Bộ môn Sinh ngày 27/6/2017

chuyên mục Thông báo viết bởi Kim Thụy
Sử dụng mô hình ruồi giấm để sàng lọc các chất có khả năng kháng béo phì Báo cáo viên:… Xem chi tiết
12 09, 2014

[Bộ môn Sinh] Lịch bảo vệ LVTN khóa 37

chuyên mục Thông báo viết bởi Kim Đua
THÔNG BÁO (đã cập nhật địa điểm báo cáo) Sinh viên chuyên ngành Sinh học khóa 37 thực… Xem chi tiết
12 09, 2014

[BMSinh] Lịch bảo vệ LVTN khóa 37 (tháng 12/2014)

chuyên mục Thông báo viết bởi Kim Đua
THÔNG BÁO Sinh viên chuyên ngành Sinh học khóa 37 thực hiện đề tài LVTN trong học kỳ I… Xem chi tiết
05 23, 2014

[BMSinh] Báo cáo LVTN đợt 2

chuyên mục Thông báo viết bởi Kim Đua
THÔNG BÁO (V/v bảo vệ LVTN đợt 2 của sinh viên chuyên ngành Sinh học khóa 36) + Thời… Xem chi tiết
05 15, 2014

[BMSinh] Kế hoạch bảo vệ LVTN của Sinh viên Khóa 36 đợt 2

chuyên mục Thông báo viết bởi Kim Đua
Những sinh viên không có tên trong danh sách bảo vệ LVTN đợt 1 (ngày 20/05/2014) chú ý… Xem chi tiết