• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

CÁC BIỂU MẪU DÙNG TRONG ĐÀO TẠO CÁN BỘ

- Mẫu 1. Đơn xin dự tuyển

- Mẫu 2. Công văn của đơn vị về việc cử CB-VC đi đào tạo

- Mẫu 3. Sơ yếu lý lịch

- Mẫu 4. Dự trù kế hoạch tài chính của khóa học

- Mẫu 5. Hợp đồng trách nhiệm

- Mẫu 6. Giấy bão lãnh thân nhân đi học

- Mẫu 7. Giấy giới thiệu của cơ quan (đi học SĐH trong nước)

- Mẫu 8. Phiếu đăng ký đi học SĐH tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

- Mẫu 9. Đề cương nghiên cứu chi tiết và công trình nghiên cứu khoa học đối với đi học NCS

- Mẫu 10. Đơn xin đi học sau đại học ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

- Mẫu 11. Bản cam kết tự túc phần học phí vượt trội so với quy định của Bộ GD&ĐT khi đi học bằng ngân sách nhà nước

- Mẫu 12. Công văn của Trường về việc cử cán bộ đi học nước ngoài

- Mẫu 13. Quyết định của Trường về việc cử cán bộ đi học

Mẫu 16. Đơn xin điều chỉnh lương do thay đổi thời gian đi học

- Mẫu 17. Đơn xin gia hạn thời gian học tập

- Mẫu 18. Công văn của đơn vị về việc đề nghị gia hạn thời gian học tập

- Mẫu 19. Công văn của Trường về việc đề nghị gia hạn thời gian học tập

- Mẫu 20. Quyết định của Trường về việc gia hạn thời gian học tập

- Mẫu 21. Báo cáo kết quả định kỳ (6 tháng/lần)

- Mẫu 22. Báo cáo kết quả học tập khi kết thúc chương trình đào tạo

- Mẫu 23. Giấy chứng nhận của Đại sứ quán Việt Nam

- Mẫu 24. Lý lịch khoa học đối với đi học tiến sĩ trở về

- Mẫu 25. Giấy biên nhận nộp hồ sơ cho P.TCCB khi đi học về

- Mẫu 26. Công văn của Trường về việc đề nghị Bộ thu nhận cán bộ đi học ở nước ngoài

- Mẫu 27. Quyết định của Trường về việc tạm thu nhận cán bộ đi học ở nước ngoài về

- Mẫu 28. Quyết định của Trường về việc thu nhận cán bộ đi học về