• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Đơn xin vào Công đoàn

Đơn xin nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe tại nhà

Giấy đề nghị chi quà mừng đám cưới

Giấy đề nghị chi

Giấy đề nghị thăm hỏi

Giấy đề nghị trợ cấp nghỉ hưu

Giấy đề nghị trợ cấp tang chế

Mẫu đơn QHTVK

Mẫu đơn trợ cấp khó khăn đột xuất

Sơ yếu lý lịch công đoàn viên