• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

 

Biểu mẫu

1

- Đơn xin làm thẻ lần 2, 3, Văn bằng 2

2

- Đơn xin phép vắng thi kết thúc học phần (New)

3

- Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

4

- Đơn xin xác nhận sinh viên (lý do khác)

5

- Đơn xin xác nhận điểm M

6

- Đơn xin xác nhận hoàn thành chương trình học

7

- Đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất

8

- Giấy cam kết trả nợ

9

- Đơn xin xác nhận sinh viên hoàn thành chương trình học

10

- Đơn xin xác nhận sinh viên hoàn thành chương trình học - chuyên ngành

11

- Đơn xin gia hạn báo cáo lận văn tốt nghiệp

12

- Đơn xin xét tương đương học phần